Apa Normen

3.500 brownies tegen kanker.(7 december 2018) Krant van West-Vlaanderen, 53 (Kayleigh)

Adriaens, P. (2010). Gay Science: over evolutietheorie en homoseksualiteit. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, VOB Jaarboek, pp. 193 – 2013. (Lore)

Adriaens, P. & De Block, A. (2015). Born This Way. Een filosofische blik op wetenschap en homoseksualiteit. Tielt: Lannoo Campus. (Lore)

Alliage, Merhaba vzw & Cripel (2009). Regenboogliefde met vreemde wortels? Open je geest en je aanpak. [brochure]. Brussel: Merhaba. (Lore)

Anneese Cor. Bang voor de tandarts: minder angstig naar de volgende afspraak. Utrecht, 2003. (Kayleigh)

(Anneese, C.W., 2015, 7) (Kayleigh)

Anneese.C. De Rampenfantast.(1991) (Kayleigh)

Anneese.C. Lektuurgids: bibliografisch tijdsschrift.(2011) (Kayleigh)

Anneese, C.W. (2015). Nooit meer angst bij de tandarts. Geraadpleegd op vrijdag 26 oktober 2018, van Limo. (Kayleigh)

Anneese.C. Nooit meer vliegangst.(2010) (Kayleigh)

Anneese Cor. Overwin je angst voor de tandarts. Amsterdam, 2002. (Kayleigh)

Anneese Cor. Uit de ban van je fobie: een zelfhulpboek. Amsterdam, 1995 (Kayleigh)

Anneese Cor. Vogelvrij. Dilbeek, 1988. (Kayleigh)

Angst (Buitenbeentjes). (2006). Hilversum: Teleac (Kayleigh)

Arnoldi, A., Artioli, P., Catalano, M., Cusin, C., Lorenzi, C., Rossini, D., Serretti, A., & Zanardi, R. (2004). Genetic features of antidepressant induces mania and hypo-mania in bipolar disorder. Psychopharmacology. Vol. 174(4). P. 504-511.(Emily)

Artikel 23: Iedereen heeft recht om een menswaardig leven te leiden. (Belgisch Staatsblad, 1998) (Janne)

Baeken, J., De Lepeleire, J., Duquet, N., Hennaux, C., Leirs, C., Neefs, H., Niesten, F., Snacken, J., Spinnenwijn, B., Thorré, K., & Ylieff, M. (2008) Het doelmatig gebruik van antidepressiva in de behandeling van andere indicaties van stemmingsstoornissen. Consensus Conferentie, Brussel. (Emily)

Bader, K., Gloster, A.T., Hatzinger, M., Hoyer, J., Imboden, C., Lieb, R., Meyer, A.H., Miche, M., Mikoteit, T., Wersebe, H. (2018). Well-being in major depression and social phobia with and without comorbidity. International Journal of Clinical and Health Psychology. Vol. 18 (3). P. 201-208. (Emily)

Bannink, F. (2016) 101 oplossingsgerichte vragen voorhulp bij angst. (Rune)

Bartsoen, F. (2007). Angsten bij kinderen. Torhout: KATHO-DEPARTEMENT RENO (Rune)

Basco M.R. (2009). Stemmingsschommelingen de baas. Amsterdam: Hogrefe B.V. (Noor)

Bellemans, A. (Director). (2012). Gaybashing [film]. Brussel: VRT, Canvas. (Lore)

Berings, D. Hulselmans, M. & Lacante, M. (2009). Studiestrategie, thuistaal en studiesucces in het hoger onderwijs. Onderwijs Research Dagen, locatie: Leuven. (Emily)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering die verband houden met de ondersteuning van personen met een handicap. (08/06/2018). Codex Vlaanderen. (Emily)

Besluit van 17 juni 2010 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een toelage aan het « Observatoire du SIDA et des sexualités » (Waarnemingscentrum voor Aids en seksualiteit van de Franse Gemeenschap), een dienst van de « Facultés universitaires Saint-Louis », ter steuning van zijn activiteitenprogramma inzake gezondheidspromotie. (3 augustus 2010). Belgisch Staatsblad, 20100 – 29417. (Lore)

Besluit van de Vlaamse regering tot aanwijzing van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme als orgaan overeenkomstig artikel 40 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen – en gelijkebehandelingsbeleid. (16 mei 2014). Belgisch Staatsblad, 48354. (Lore)

Bet, Pierre M., Hugtenburg, Jacqueline G., Penninx, Brenda W.J.H., Balkom, Van Nolen A., Willem A., Hoogendijk, Witte J.G. (2013) Treatment inadequacy in primary and specialized care patients with depressive and/or anxiety disorders. Psychiatry Research (Noor)

Beurs, E., & Widenfelt, B. (2004). Blootstelling aan angst: Behandeling met exposure. Psychopraxis, 18-22. (Rune)

Bex,J. (18 oktober 2018) Therapie tegen spinnenfobie helpt ook tegen depressie. Het Belang van Limburg. 10 (Janne)

Biesheuvel-Leliefeld, K., Bockting, C., Dijkstra-Kersten, S. Horst, H., Marwijk, H., Schaik, A., & Smit, F. (2018). Zelfhulp om terugval in een depressie te voorkomen. Huisarts en wetenschap. Vol. 61(11). P. 20-23. (Emily)

Blum, J. (2012). In tweestrijd. Tielt: Lannoo (Noor)

Bokhove-van Wensveen, N. (2006). Kinderen en… faalangst: informatie, plan van aanpak en lessen voor alle basisschoolgroepen. Amersfoort: Kwintessens. (Emily)

Boven,C. Uijen,A. (2018) Epidemiologie van psychische problematiek in de eerste lijn. Bijblijven, 590-595 (Janne)

Burssens, D. (2018). Farmacologische behandeling van angststoornissen bij Ouderen. S.I.: KU Leuven. (Noor)

Coene, E.H., Kok, S.,Kollaard, S.(2011)
Zorgboek manisch-depressieve stoornis. Amsterdam: Stichting September (Noor)

Crone, E. (2008) Het puberende brein. Bert Bakker. (Rune)

Crott, J.M. A. (2017). Van seksuele zonde tot een vorm van seksuele voorkeur. Tijdschrift voor seksuologie, 41(1), pp. 30 – 34. Geraadpleegd via https://www.tijdschriftvoorseksuologie.nl/ (Lore)

Cry For Me, Argentina.(7 december 2018) HLN, 25 (Kayleigh)

Davis, T. (2012). Intensive one-session treatment of specific phobias (Autism and child psychopathology series). New York: Springer. (Kayleigh)

Decreet: Geestelijke Gezondheid (Belgisch Staatsblad,2018) (Janne)

De familie. (Prod.). (2009). Angst (DVD-Video). Amsterdam: De familie (Emily)

De Hert, M. (1992). Het onbewuste en de innerlijke wereld van de psychoticus. Communications Belgische school Psychoanlyse. (Emily)

Delfos, M. (2008) Verschil mag er zijn. Bert Bakker. (Rune)

De Leeuw, B. (2016). Overprikkeling voorkomen: Vaardigheden en technieken voor (jong)volwassenen met autisme (ASS) en/of ADHD (3de druk, maart 2016 ed.). Amsterdam: SWP. (Kayleigh)

De Lepeleire, Jan, Baeken, J, Hennaux, C, Schellens, Ph, Snacken, J, Spinnewijn, B,… Neefs, H. (2008). Het doelmatig gebruik van antidepressiva in de behandeling van andere indicaties dan stemmingsstoornissen. Consensusvergadering . RIZIV (Janne)

De Neef, M. , & Cuijpers, P. (2007). Fobieën. Amsterdam: Boom. (Rune)

Depecker, K. (02/10/2018). “Het enige wat helpt is erover praten, maar we slikken liever pillen”. Humo, 140 (Noor)

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. (11/04/2007) Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 januari 2006 tot regeling van de vaststelling van de ernst en de duur van het verminderd zelfzorgvermogen aan de hand van de BEL-profielschaal in het kader van de Vlaamse zorgverzekering. Vlaamse Codex (Noor)

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. (18/02/2008) Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 januari 2006 tot regeling van de vaststelling van de ernst en de duur van het verminderd zelfzorgvermogen aan de hand van de BEL-profielschaal in het kader van de Vlaamse zorgverzekering. Vlaamse Codex (Noor)

De Wever, W. (2009). ROLE OF INTEGRATED PET/CT IN THE STAGING OF NON-SMALL CELL LUNG CANCER. Jbr-btr, 92(2), 124-126 (Kayleigh)

De Weyer, G. (03/10/2018). “Ik was ver genoeg heen om opgelosten te worden”. De Morgen, 38. (Noor)

Dijksterhuis, A. (2007) Het slimme onbewuste. Bert Bakker. (Rune)

Dirikx, T. Reinstatement of condioned responding in humans and animals: an experimental investigation of differential return of fear. (2006). Faculiteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen KuLeuven (Janne)

Één. (Prod.). (2005). Jong en depressief (DVD-Video). Koppen. (Emily)

Één. (Prod.). (2012). Faalangst (DVD-Video). Brussel VRT één. (Emily)

Eenheid voor Zelfmoordonderzoek. Zelfmoord 1813. (Noor)

Emmelkamp, P. (2009). Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling. Houten, Netherlands: Bohn Stafleu van Loghum. (Rune)

Emmelkamp, P. M. G. (2015). Behandeling van specifieke fobieën. Angststoornissen en hypochondrie. 109-116. Geraadpleegd via https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-90-313-7356-7_5 (Rune)

Emmen, M., Felten, H., Addink, A., Bakker, P.P., Boote, M., Keuzenkamp, S. (2015). Jong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi – jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsector. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 24(3), pp.21 – 42. (Lore)

Est Van Der, E. (2008) De kracht van de verbinding. Rotterdam De Kruijff Grafimedia. (Rune)

Familienaam,Initialen. (2017)Ontwikkelingsgroepen 1-2 .[Folder]. Leuven:PassANT (Janne)

Fliek, P. (2010). Bang: De behandeling van fobieën bij kinderen en pubers. Pedagogiek in Praktijk Magazine., Pedagogiek in praktijk magazine., 16, 20 - 23. (Rune)

Floor, Y. (2012) De oestercompagnie: manisch-depressief en succesvol: bestaat dat? Utrecht: Ankh-Hermes B.V. (Noor)

Froyen, B. (2014). Kortsluiting in mijn hoofd. Brussel: Manteau (Noor)

Fry, S. (14 oktober 2013). Stephen Fry: Out There [TV – uitzending]. London: BBC. (Lore)

Gabriëls, L. (2006). Angst en paniek . Brussel (Janne)

Gerwen, L. (2010). Vliegangst: prevalentie, diagnostiek en behandeling. Bijblijven. Vol.26(5). P. 24-29 (Emily)

Gilissen, I. (2008). De vroedvrouw als bewaker van de fysiologie van arbeid en bevalling: Het gebruik van ademhalingstechnieken tijdens arbeid en bevalling. S.l: Katholieke Hogeschool Limburg (Kayleigh)

Gray, K., Jenkins, A., Heberlein, A., & Wegner, D. (2011). Distortions of mind perception in psychopathology. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(2), 477-9. (Janne)

Grunze, H. (2016). Erratum zum Beitrag: Off-Label bei Manie und Depression? DNP - Der Neurologe Und Psychiater, 17(11), 34-35 (Janne)

Gunster, B. (2005) Ja maar, wat als alles lukt?. Bruna. (Rune)

Hansebout, S. (2018). Educatie van antidepressiva en stemmingsstabilisatoren bij patienten met stemmingsstoornissen opgenomen op een PAAZ-afdeling. [Eindwerk]. Roeselare: Katholieke Hogeschool Vives Roeselare. (Emily)

Healy, O., Holloway, J., Lydon, S., Mulhern, T., O’Callaghan, O. (2015). A Systematic Review of the Treatment of Fears and Phobias Among childres with autism Spectrum Disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders. Vol. 2 (2). P. 141-154. (Emily)

Heffels,A. (1981) Gedragstherapie.[DVD]. Hilversum: Teleac (Janne)

Heffels, A. (1981). Gedragstherapie. Hilversum: Teleac. (Rune)

Herek, M. G., & McLemore A. K. (2012). Sexual Prejudice. Annual Review of Psychology, 64(1). Geraadpleegd op https://www.researchgate.net/ (Lore)

Heyvaert B. ( 8 oktober 2018). Bang voor spinnen? Blijf gewoon kijken. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via www.academic.gopress.be (Emily)

Hoekstra, R., Kamp, H. (2008). Als je geest een vuurpijl is. Wormer: Inmerc B.V. (Noor)

Hoekstra, R., Kamp, H. (2012) Manisch depressief en nu? Koog aan de Zaan: Poiesz Uitgevers B.V. (Noor)

Hoevenaars, J. (2002). Leven met een fobie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. (Rune)

Hoffer,C. (2016) Vertelt u mij eens iets meer…cultuursensief werken in de gezondheidszorg. Amsterdam:SWP (Janne)

Hofman, E. (2017). Hoe homoseksualiteit in België ophield een misdaad te zijn. Geraadpleegd op http://cultuurgeschiedenis.be/ (Lore)

Hendrickx, D. & Lietaer, G. (2003). Heteroseksisme en geïnternaliseerd heteroseksisme bij homoseksuele mannen. Tijdschrift voor psychiatrie, 45(9), pp. 559 – 568. Geraadpleegd via http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/ (Lore)

Jambers, P. (1996). Fobieën (Jambers). Vilvoorde: VTM. (Rune)

Jamison, K.R.(2003). De Onrustige Geest: een leven met manisch depressiviteit. Amsterdam: Luitingh-Sijthoff. (Noor)

Janssen, J. (2015). Eer, geweld en homoseksualiteit. Het tijdschrift voor de politie, 77(5), pp. 31 – 34. Geraadpleegd via https://www.eerenvrijheid.nl/ (Lore)

José Manuel Valdés Reyes, Daniel Castellano-Prada, Yamile El-Ghannam-Ruisánchez, & Larry Angel Delgado Martín. (2015). Caracterización de pacientes con miedo al Odontólogo. Acta Odontológica Colombiana, 5(2), 33-46 (Kayleigh)

Kearney, C.A. (2005). Social Anxiety and Social Phobia in Youth. New York: Springer (Noor)

Kerremans, S. (2010). Cybertherapie bij fobieën: Van science-fiction naar (virtuele) realiteit. Antwerpen: Lessius Hogeschool (Janne)

Keusters, K. (2002). Sociale fobie bij adolescenten. (Rune)

Keuzenkamp, S., Kooiman, N., & van Lisdonk, J. (2012). Niet te ver uit de kast: ervaringen van homo – en biseksuelen in Nederland. Den Haag: SCP. (Lore)

Keytsman, E. (2017). Cijferverslag 2017 [jaarverslag]. Brussel: UNIA. Geraadpleegd via https://www.unia.be/nl (Lore)

Kinet, M. (2017). Angst en vrijheid. Grunberg ontmoet. Tijdschrift Voor Psychoanalyse, 3, 216-217 (Kayleigh)

Kjærum, M. (2014). EU LGBT survey European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey. Main results [rapport]. Luxembourg: FRA. Geraadpleegd via http://fra.europa.eu/en (Lore)

Kleuter die doodsangsten uitstaat door de paashaas gaat viraal, maar daar kan haar moeder niet mee lachen.(7 december 2018) Het belang van Limburg, 13 (Kayleigh)

Knoppert- van der Klein, E.A.M., Goossens, P.J., van Wijngaarden, B., van Achterberg,T. (2008) Family Caregiving in Bipolar Disorder: Caregiver Consequences, Caregiver Coping Styles, and Caregiver Distress, The International Journal of Social Psychiatry. (Noor)

Knoppert-van der Klein, E.A.M., Nolen, W.A., Kupka, R.W., Schulte, P.F.J. (2009). Medicijnen bij manisch-depressieve stoornissen. Geraadpleegd op 8 december 2018, van http://www.vmdb.nl/nieuwsbrief/img/201002/Medicijnen-bij-manisch-depressieve-stoornissen.pdf (Noor)

Kockelbergh, L. (2000). Wat met psychische stoornissen op school? 7 : Angststoornissen bij kinderen en jongeren : Separatieangst. Caleidoscoop : Spiegel Van Eigentijdse Begeleiding., In: Caleidoscoop : spiegel van eigentijdse begeleiding., 12, 28-32 (Rune)

Kolk, A.M.M. (1989). Ontwikkelingsantecendenten van psychisch disfunctioneren, in het bijzonder de fobie. S.I: KU Leuven. (Noor)

Kollaard, S., Peters,M. (2012). Zorgboek angst, fobie en paniek. Stichting September
Kool, J. (2000) Ho tot hier en niet verder. Acco. (Emily)

Koopmans, H., Nauta, M., Scholts, H. (2017). Samen naar de top van de angstladder: intensieve groepstraining voor angstige jongeren. Kind en adolescent praktijk, 3, 6-14. (Emily)

Koninklijk Besluit: Ombudsdienst in ziekenhuizen. (Belgisch Staatsblad, 2007) (Janne)

Koninklijk Besluit: Programmatiecritieria opname psychiatrisch ziekenhuis. (Belgisch Staatsblad, 2003) (Janne)

Kragten, J. (2000) Leven met een manisch-depressieve stoornis. Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum. (Noor)

Kuyper, L. (2015). Jongeren en seksuele oriëntatie. Ervaringen van en opvattingen over lesbische, homoseksuele, biseksuele en heteroseksuele jongeren. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. (Lore)

Kuyper, L. (2015). Jonge homo’s: gelijke rechten, meer problemen. In: Demos: bulletin over bevolking en samenleving., 31(10), p. 1 – 3. (Lore)

Kuyper, L., de Roos, S., Iedema, J., & Stevens, G. (2016). Growing up with the right to marry: sexual attraction, substance use, and well – being of Dutch Adolescents. Journal of Adolescent Health, 59(3), pp. 276 – 282. (Lore)

Kuyper, L. (2016). LHBT Monitor 2016. Opvattingen over en ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. (Lore)

Kuyper, L., Fernee, H., & Keuzenkamp, S. (2016). A comparative analysis of a community and general sample of lesbian, gay, and bisexual individuals. Archives of Sexual Behavior, 45(3), pp. 683 – 693. (Lore)

Lammar, L. (17 oktober 2018). ‘Nooit hand in hand op straat’. Knack Weekend. Geraadpleegd via academic.gopress.be (Lore)

Leader, D. (2015). Manisch. Amsterdam: De bezige bij (Noor)

Loose, V. (2002). Kritische analyse van therapieën voor enkelvoudige fobieën : Een evidence-based benadering. Antwerpen: Lessius Hogeschool. (Janne)

Lootens, L. (2013). Islam + homoseksualiteit = taboe?!: aanbevelingen voor jeugdwerkers die met moslimjongeren aan de slag gaan rond het thema homoseksualiteit. Heverlee: Sociale School Heverlee. (Lore)

Marichal, C. (1984). Ik kom uit therapie (Kijk mensen). Brussel: BRT (Janne)

Martijn, P. (1996). Verborgen leed . 3 : Fobieën. Gent: Vlaamse vereniging voor geestelijke gezondheidszorg. (Rune)

McColm, R, Brown, J., & Anderson, J. (2006). Nursing interventions for the management of patients with mania. Nursing Standard., 46-49 (Janne)

Medivision. (1995). Angst. Brussel: Medivison. (Noor)

Miklowitz, D.J. (2004). Hulpgids bipolaire stoornis: Alles wat jij en je omgeving moeten weten over manisch-depressiviteit. Amsterdam: Nieuwezijds B.V. (Noor)

Missiaen, J. & Seynaeve, H. (2016). Onderzoek naar het psychisch welzijn van Vlaamse holebi’s en/of transgenderpersonen. Risico – en beschermende factoren in kaart gebracht voor lifetimeprevalentie van suïcidepogingen [masterproef]. Gent: Universiteit Gent: Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. (Lore)

Moors,C. 1, 1,2 miljoen Belgen nemen antidepressie. ( 22 september 2018) Het Belang van Limburg, 12 (Janne)

Müller R., Danschotter W., Baeken, C., Maya, Janssen, A.V., Brack, W. (2015). Ups & Downs. Ups & Downs
(https://www.upsendowns.be/docs/U&D_AUG_015_v02.pdf) (Noor)

Müller, R., Danschotter, W., Sienaert, P., De Meirleir, T., Carl, Colemont, P. (2014). Ups & Downs. Ups & Downs. (https://www.upsendowns.be/docs/Ups&downs_sep014_vwebLR.pdf) (Noor)

Müller, R., Van Amelsfoort, W., Mertens, M., Van der Eycken, E., Danckaers, E., New Day,M.A.M., Huylebroeck, S. (2015-2016). Ups & Downs. Ups & Downs.
(http://www.upsendowns.be/docs/U&D_NOV_v05.pdf) (Noor)

Muris, P. & Merckelbach, H. (1996). De behandeling van specifieke fobieën met Eye Movement Desensitization and Reprocessing: een gecontroleerde studie. 1-5. Geraadpleegd via https://link.springer.com/article/10.1007/BF03060128 (Rune)

Myers, S., & Wells, A. (2013). An experimental manipulation of metacognition: A test of the metacognitive model of obsessive-compulsive symptoms. Behaviour Research and Therapy, 51(4-5), 177-84 (Janne)

Nahas, O. (2005). Homo en moslim hoe gaat dat samen?: 1001 vragen over islam en homoseksualiteit. Utrecht: FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling. (Lore)

Negovanska, Velina, & Tytelman, Xavier. (2018). Zo overwin je vliegangst. Psyche & Brein, In: Psyche & brein, 12 (2018) 2 ; p. 22-27 (Kayleigh)

Nieuwmeijer, C. (2008). Het prentenboek als invalshoek: Werken met prentenboeken in het basisonderwijs. Assen: Van Gorcum. (Kayleigh)

Nolen, A. (1992) Behandelingsstrategieën bij depressie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum (Noor)

Nolen W.A. (1997). Depressie en manisch-depressieve stoornis. Baarn: Tirion
Geraadpleegd via: https://www.deslegte.be/depressie-en-manisch-depressieve-stoornis-135410/ (Noor)

Nolf, N. (1994). Angst bij kinderen. Caleidoscoop : Spiegel Van Eigentijdse Begeleiding., In: Caleidoscoop : spiegel van eigentijdse begeleiding., 16-19. (Rune)

Nys, B. (2015). Risico-aversie en angst. Antwerpen: THOMAS MORE. (Rune)

Ofman, D.D. (1999) Bezieling en kwaliteit in organisaties. Servire. (Rune)

Ooghe, S. (10 oktober 2018). Daders van extreem geval van gaybashing tegen Gents homokoppel verschijnen voor rechter. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via academic.gopress.be (Lore)

Oomen, J. (2008). Fobieën. Amsterdam: Boom. Tijdschrift voor psychologie. 309-311. Geraadpleegd via https://link.springer.com/article/10.1007/BF03078438 (Rune)

Oomen, J., De Neef, M., & Cuijpers, P. (2007). Fobieën . Amsterdam: Boom. Tijdschrift Voor Psychotherapie, 309-311. (Rune)

Oosterbaan, D.B., Balkom, A.J.L.M. (2004). Sociale fobie: minder op de achtergrond Huisarts en wetenschap., 47 (2), P.934-939. (Noor)

Oosterbaan, D., Van Balkom, A.J.L.M., Van Vliet, I., & Visser, S. (2018). Handboek angst-en dwangstoornissen. Utrecht: De tijdstroom (Emily)

Ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling. (16 september 2008). Kruispuntbank Wetgeving, 48144. (Lore)

Overduin, P. (2004). God is in de war, Hij denkt dat Hij Pieter is: Ervaringen van een manisch-depressief mens en van zijn omgeving (Luisterboek). S.l: Repro & Design. (Kayleigh)

Papageorgiou, C., & Wells, Adrian. (2004). Depressive rumination : Nature, theory and treatment. Chichester: Wiley. (Janne)

Paritair Comité voor de Vlaamse Welzijns-en gezondheidssector ( Sociaal Overleg,2018) (Janne)

Pek, A. (2009). Paniekaanvallen: Als je lichaam vals alarm slaat. Psychologie Magazine., In: Psychologie magazine., (2006)7 ; p. 52-56. (Kayleigh)

Prinsen, H. (2009) Mijn kind een kanjer. Bohn Stafleu van Loghum. (Rune)

Prinsen, H. (2010) Help! Mijn kind heeft faalangst. Bohn Stafleu van Loghum. (Rune)

Prinsen, H. & Gunster, B. (2007) Ja maar ik ben wel leraar. Quirijn. (Rune)

Prinsen, H. & Terpstra, K.L. (2009) Pubers van nu, Bohn Stafleu van Loghum. (Rune)

Prinsen, H. & Terpstra, K.L. 2009 (70) Voor de verschillende vormen van parentificatie met oorzaak en gevolg verwijs ik opnieuw graag naar puber van nu en mentor van nu. (Rune)

Rainbow Europe (2018). Belgium: Place Among 49 European countries [grafiek]. Brussel: Rainbow Europe. (Lore)

Ranta, K., La Greca, A.M., Garcia-Lopez, L.J., Marttunen, M. (2015). Social Anxiety and Phobia in Adolescents. New York: Springer (Noor)

Redfield Jamison, K. (2016) Onrust. Amsterdam: Luitingh-Sijthoff (Noor)

Reybrouck, C. (2013). XX or XY … Who cares? Attitudeonderzoek naar gendernormen, homofobie en transfobie [bachelorproef]. West Vlaanderen: Howest: Toegepaste psychologie. (Lore)

Reynaert, S. (2016). Effectiviteit van een plannings- en organisatietraining op de reductie van faalangst en angstproblemen bij studenten met ADHD. S.I.: KU Leuven (Noor)

Richtlijn van 7 november 2013 tot minimumnormen voor toekenning vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus – Artikel 10, lid 1, sub d – Behoren tot specifieke sociale groep – Seksuele gerichtheid – Grond van vervolging – Artikel 9, lid 1 – Begrip ‚daden van vervolging’ – Gegronde vrees voor vervolging wegens behoren tot specifieke sociale groep – Daden voldoende ernstig om deze vrees te rechtvaardigen – Regelgeving die homoseksuele handelingen strafbaar stelt – Artikel 4 – Beoordeling op individuele basis van feiten en omstandigheden”. (11 januari 2014). Publicatieblad van de Europese Unie. (Lore)

Röst, C. (17 juli 2018). Vakantie, eindelijk tijd voor…Paniek!. De Stem. Geraadpleegd via www.academic.gopress.be (Emily)

Ruigrok, J. & NieuwenBroek, A, (2004) Handboek faalangst. Bohn Stafleu van Loghum. (Rune)

Russell, T. S., Pollitt, M. A., & Hoenig, M. J. (2015). School Environment for LGBTQ/Sexual Minority Youth. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition), pp. 86-90. Geraadpleegd via https://www.sciencedirect.com/ (Lore)

Serrano – Amaya Fernando, J. (2018). Homophobic Violence in Armed Conflict and Political Transition. Global Queer Politics. Geraadpleegd via https://link.springer.com/ (Lore)

Schade, A., Boenink, A.D., & Danner, S.A. (2010). Handboek HIV en psychische klachten. Utrecht: De Tijdstroom. (Lore)

Schenkel, M. (8 november 2018). Homofobie rukt op in het ooit zo gemoedelijke Tanzania. De Volkskrant. Geraadpleegd via academic.gopress.be (Lore)

Schollaart, Y. (2012). Als angst belemmert…: omgaan met (faal)angstige kinderen. Jeugd in school en wereld: maandblad voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en opleiding., 96(10). P. 14-17. (Emily)

Scott, J. (2003). Omgaan met stemmingsschommelingen: zelfhulp op basis van cognitieve gedragstechnieken. Lisse: Swets & Zeitlinger (Noor)

Simon, L. (2003) Omleiding: My Bipolar Road Trip in 4-D. Washington: Washington square press (Noor)

Smets, G. (2006). De angst van de keeper voor de strafschop. Torhout: KATHO-departement ReNo (Kayleigh)

Smith, P. (2000) EQ-training. Bosch & Keuning. (Rune)

Snoeks, J. (2018). Uitdagingen omzetten in leerkansen, leren in een Rwandese klas. Hasselt: UC Limburg. (Kayleigh)

Solome, M. (1999). Angst en fobie. Similes., 90 (1999), P. 3- 6 (Noor)

Steegmans, P. (1997). Sweet Valley. S.l: Nikki Multimedia (Noor)

Sterken, S. (2005). Airworld, (115), 42-43. (Kayleigh)

Stevens, A.W.M.M. , Knoppert-van der Klein, E.A.M. , Nolen, W.A. (2009), Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Folder manisch- depressieve stoornissen. 2009. (Noor)

Ta-Chun Teng, & 周倩 Chien Chou. (2012). 國小六年級學生犯罪軟體防治之教材發展與評鑑:以恐懼訴求為教學設計原則之研究 The Use of Fear Appeals in the Development and Evaluation of an Anti-Crimeware Courseware for Taiwanese Sixth Graders. Journal of Research in Education Sciences, 57(3), 91-120. (Kayleigh)

Tanghe,A. Bollen, E. (2000) Manie en manische depressie. Leuven: Garant (Janne)

Terpstra, K.J. & Prinsen, H. (2011) Mentor van nu. Osmo Consutl/Onderwijs van nu. (Rune)

Territoriale aspecten van de manie. (1993). Tijdschrift Voor Psychiatrie., In: Tijdschrift voor psychiatrie., (1993) nr. 8, p. 514-527 (Janne)

Tielemans, E. (2009) Energize III. Quest Internationaal. (Rune)

Tshiamalenge, N. (2010). Hoe meer zielen, hoe meer…angst?: Een onderzoek naar de meest efficiënte behandelingstechnieken voor sociale fobie. [Eindwerk]. Antwerpen: Lessius Hogeschool. (Emily)

Ups & Downs (z.d.). Geraadpleegd op 13 december 2018, https://www.upsendowns.be (Emily)

Van Aelst,A. Omgaan met patiëten met gegeneraliseerde angststoornis: kwaliteiten van de psychiatrische verpleegkundigen de dag van vandaag. [Bachelorproef] Lier: KATHO Kempen (Janne)

Van Beek, J. (28/09/2018). “Het romantische idee van de depressieve artiest is onzin”. De Standaard, 6. (Noor)

Van Beelen, A. (2007). Angst. Bijzijn : Het Vakblad Voor Verpleegkundigen En Verzorgenden., In: Bijzijn : het vakblad voor verpleegkundigen en verzorgenden., 2 (2007) 7, p. 33. (Kayleigh)

Van Benthem van den Bergh, G. (2017) Uit de put: manisch-depressief: ervaringen en analyses. Amsterdam: Prometheus (Noor)

Van Bergen, DD., & Van Lisdonk, J. (2011) Safe to be yourself? Lesbian, Gay and Bisexual Youth in the Netherlands. in van den Berg, van Houwelingen & De Hart (ed) Informal Groups. An Exploration of Modern Sources of Social Cohesion. The Hague, the Netherlands Institute for Social Research, pp 232-243 (in Dutch). (Lore)

Van Bergen, DD., & Spiegel, T. (2014) “Their Word Cut me Like a Knife”. Lesbian Gay and Bisexual Dutch Youth Coping with Stigmatization. Journal of Youth Studies, 17(10): 1346-1361. (Lore)

Van Bergen DD., & Spiegel T. (2015). Selfsteem of Lesbian, Gay and Bisexual Dutch Students in relation Stigma and Tolerance of Sexual Diversity in their School Context. Pedagogiek Online, 35(2), 167-18. (Lore)

Vandekerckhove, S. (5 november 2018). Focus op herstel na depressie. De Morgen. Geraadpleegd via www.academic.gopress.be (Emily)

Van Der Heiden,C. (2010) Behandelprotocol aanpassingsstoornis
. Geraadpleegd 7 december 2018. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005796711002701 (Janne)

Van Der Heiden. C (2013) Behandeling van patiënten met persoonlijkheidsproblemen: groep versus indivuduele behandeling. Assen: Van Gorcum (Janne)

Van Der Heiden,C. (2012) Behaviour research and Therapy. Geraadpleegd op 7 december 2018. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005796711002701 (Janne)

Van Der Heiden, C. (2009). Metacognitieve therapie bij gegeneraliseerde angst (Protocollen voor de GGZ). Houten: Bohn Stafleu van Loghum (Janne)

Van Der Heiden.C (2011) Protocol cognitieve gedragstherapie bij aanpassingsstoornissen. Assen: Van Gorcum (Janne)

Van Der Heiden, C. Stop met piekeren. Geraadpleegd op 7 december https://books.google.be/books?id=RJlJNvnMyZIC&printsec=frontcover&dq=colin+van+der+heiden&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjk46DZ8Y3fAhXPPOwKHUAYCV4Q6AEIMzAC#v=onepage&q=colin%20van%20der%20heiden&f=falsen (Janne)

Van Der Heiden. C (2010) Tiendaagse intentsieve cognitieve gedragstherapie voor patiënten met een paniekstoornis die voldoende baat hebben bij reguliere behandeling: een pilotenonderzoek. Assen: Van Gorcum (Janne)

Van den Hout,F. (2005) Winkelen zonder paniekaanvallen. Psychologie Magazine,30-31 (Janne)

Van der Meer, M. (2017) Paaz. Amsterdam: The house of books (Noor)

Van Dijk, L. & Van Driel, B. (2007). Challenging Homophobia: Teaching about Sexual Diversity. London: Trentham Books Limited. (Lore)

Van Droogenbroeck, F., Spruyt, B., Siongers, J., Keppens, G., & Vandenbossche, L. (2015). De grenzen van barmhartigheid: nuances in de negatieve attitudes ten aanzien van homoseksualiteit bij christelijke en moslimjongeren. In D. Cops, S. Pleysier, J. Put, & A. De Boeck (Eds.), Divers jong : over diversiteit bij en tussen jongeren in Vlaanderen (pp. 161–177). Leuven: ACCO. (Lore)

Van Erp, M. (2009). Angst. Amsterdam: De familie. (Janne)

Van Hoogdalem, D. (2010). Help! Een homo in de klas. [video]. Hilversum: HUMAN. (Lore)

Van Houdt, T. (2014). Karl Heinrich Ulrichs (1825 – 1895). Fonds Suzan Daniel: het ondraaglijk besef. Nieuwsbrief van het fonds Suzan Daniel, 20, pp. 22 – 24. (Lore)

Van Verschuer, M.J., Knoppert-van der Klein, E.A.M., Van Meekeren, E., Van Lin, L., Bouvy, P.F. (2016). In gesprek over medicijnen tegen depressies. Nederland: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. (Noor)

Vandekerckhove,S. Wat na de depressie, we weten het niet. (5 november 2018) De Morgen, 6 (Janne)

Vandersteen, K, Pieters, Guido, & Depreeuw, Eric. (1998). De behandeling van fobie. Een cognitief-gedragstherapeutische visie. Tijdschrift Voor Geneeskunde, 54 (10), 681-688. (Janne)

Vangheluwe, L. (2001). Angsten en fobieën. Stoma-nieuws., 8-11. (Rune)

Van Moffaert,M.(1991) Angst en paniek. Leuven:Garant. (Janne)

Vanderlinden, J., Adriaens, A., Vlasselaer, E., Hauman, T., Vancampfort, D., & Pieters, G. (2010). De psychotherapeutische behandeling van patiënten met de eetbuistoornis: Een literatuuroverzicht. Directieve Therapie, 30(3), 203-221. (Kayleigh)

Van der Loos, M. L. M., Mulder, P. G. H., Hartong, E. G. T. M., Blom, M. B. J., Vergouwen, A. C., de Keyzer, H. J. U. E. M., Nolen, W. A. (2009). Efficacy and safety of lamotrigine as add-on treatment to lithium in bipolar depression: A multicenter, double-blind, placebo-controlled trial. Washington: American Psychological Association (Noor)

Verbruggen, I. (2002). Vliegangst : Definiëring, verklaringsmodellen en behandelingsprogramma's : Literatuurstudie en exploratief onderzoek (Kayleigh)

Verfaillie, E. (2017). In het eerste leerjaar faalangst bespreekbaar maken en er tegein gaan met behulp van het eigen boek ‘Het verhaal van Faas een ook een beetje van Piel’. [Eindwerk]. Torhout: Katholieke Hogeschool VIVES Torhout (Emily)

Verslag van de Expertengroep op de zekerheden opgericht door de minister van Justitie, De Clerck, S., en voorgezeten door Professor Dirix, E. (14/10/2011) Ontwerp van wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheiden op roerende goederen betreft. Burgerlijk wetboek. (Noor)

Vlaamse Gezondheid (2011) Jaarprevalentie angststoornissen,2011 (geraadpleegd op 14 december 2018) (Kayleigh)

Vlaamse Gezondheid (2017) Jaarprevalentie angststoornissen in de huisartsenpraktijk 2017 (geraadpleegd op 14 december 2018) (Kayleigh)

Vlaamse vereniging voor geestelijke gezondheid. Geestelijk Gezond Vlaanderen. (Noor)

VRT. Eén, (2007). Viva Victoria. Brussel: VRT. Eén. (Noor)

Weisfelt, P. (1995) Nestgeuren. Scheffers. (Rune)

Wegner. D (2011). Disortions of mind perception in psychopathology. Psychological and Cognitive Sciences (Janne)

Wegner.D ( 1993) Handbook of Mental Conrol. Englewoord Cliffs: Prentice Hall (Janne)

Wells.A (2012) Treating Posttraumatic Stress Disorder With Metacognitive Therapy: A preliminary controlled Trial. Journal Of Clinical psychology (Janne)

Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie. (30 mei 2007). Kruispuntbank Wetgeving, 29016. (Lore)

Wet van 17 februari 2017 tot het Decreet houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van een Vlaamse organisatie ter ondersteuning van welzijnsbevordering en samenlevingsopbouw.(27/12/2016). Belgisch staatsblad, 2016206529. (Emily)

Wet van 30 maart 2015 tot Gemeenschappelijke verkalring over de geïntegreerde zorg voor chronisch zieken. (04/06/2015). Belgisch staatsblad, 2015024122. (Emily)

Wet van 1 oktober 2002 tot Koninklijk besluit houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde minimale psychiatrische statische gegevens moeten worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft. (10/12/2002). Belgisch staatsblad, 2002022921. (Emily)

Wet van 8 augustus 2016 tot Ministerieel besluit tot bepaling van de criteria en de multidisciplinaire informatie die recht verlenen op de Vlaamse ondersteuningspremie en tot aanduiding van de organisatie die gelast is met de beoordeling van zelfstandige activiteiten. (07/09/2016). Belgisch staatsblad, 2016036315. (Emily)

Widdershoven, G. (1994). De opkomst van de sociale fobie. Tijdschrift voor psychotherapie., 20 (2), P.84- 87 (Noor)

Willem, A.N. (1994). Refractory depression: current strategies and future directions. Manhattan: Wiley (Noor)

William, W., E., P., Bienvenu, J., Miloyan, B., (2018). Specific phobia, The Lancet Psychiatry. P. 678- 686 (Noor)