Statistieken

Aantal CGG-Cliënten per 10.000 inwoners, 2017 (Emily)
Cijfers over suïcide en suïcidepogingen in Vlaanderen (Noor)
Evolutie van het aantal dossiers ‘seksuele oriëntatie’ per domein (sinds 2013) (Lore)
Incidentie angststoornissen, 2011 (Rune)
Jaarprevalentie angststoornissen in de huisartsenpraktijk 2017 (Kayleigh)
Jaarprevalentie angststoornissen, 2011 (Rune)
Jaarprevalentie angststoornissen,2011 (Franne)
Jaarprevalentie angststoornissen,2011 (Kayleigh)
Percentage van totaal aantal jongeren met een angststoornis (Franne)
Prevalentie angststoornis bij 65-plussers naar geslachts in bevolkingsonderzoek (Janne)
Prevalentie angststoornis in bevolkingsonderzoek (Janne)
Respondents who felt discriminated against or harassed on the grounds of sexual orientation in the last 12 months, by country and by LGBT group (%) (Lore)
Stemmingsstoornissen naar type 2017 (Emily)
Suïcidepogingen in Vlaanderen volgens leeftijd en geslacht (Noor)